Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné dokumenty obce

   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN k ÚPD Veľkosť: 275.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 300.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2016
Štatút Obecnej knižnice v Ladiciach Veľkosť: 137.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.11.2008
VZN o opatrovateľskej službe Veľkosť: 276.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2010
VZN č. 1 o spôsobe náhrad. zásobovania vodou Veľkosť: 214.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2013
VZN č. 2 o podmienkach držania psov Veľkosť: 208.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2013
Odmeňovací poriadok OZ Veľkosť: 203.8 kB Formát: pdf Dátum: 27.3.2015
Rokovací poriadok OZ PDF, 241.85 kB Veľkosť: 241.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.4.2015
Štatút obce Ladice 2015 Veľkosť: 432.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.4.2015
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Veľkosť: 300.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.4.2015
Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami Veľkosť: 360.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.4.2015
Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Ladiciach Veľkosť: 198.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2015
Program hospodárskeho rozvoja LADICE Veľkosť: 1.15 MB Formát: pdf Dátum: 16.12.2015
VZN č. 2/2019 o používaní miestnych komunikácii v katastrálnom území obce Ladice Veľkosť: 239.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.5.2019
VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ Veľkosť: 473.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.9.2019
VZN č. 4/2019 o podmienkach vyberania poplatku na území obce Ladice Veľkosť: 228.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2020
VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 355.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2020
VZN č. 6/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Veľkosť: 293.9 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2020
komplexný k ÚPD Veľkosť: 3.12 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Doprava k ÚPD Veľkosť: 2.15 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Vodné hospodárstvo k ÚPD Veľkosť: 2.1 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Energetika k ÚPD Veľkosť: 2.05 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Ochrana prírody k ÚPD Veľkosť: 3.47 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
PPF a LPF k ÚPD Veľkosť: 4.12 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Verejnoprospešné stavby Veľkosť: 2.19 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Komplexný k ÚPD Veľkosť: 3.12 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Širšie vzťahy k ÚPD Veľkosť: 7.77 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Územný plán obce Ladice Veľkosť: 1.83 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2008
Závažná časť riešenia - ZaD k ÚPD Veľkosť: 3.05 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Pôda - ZaD k ÚPD Veľkosť: 3.15 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Ochrana prírody a krajiny- ZaD k ÚPD Veľkosť: 1.66 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Energetika- ZaD k ÚPD Veľkosť: 3.07 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Vodné hospodárstvo - ZaD k ÚPD Veľkosť: 3.06 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Doprava- ZaD k ÚPD Veľkosť: 3.28 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Zastavané územie- ZaD k ÚPD Veľkosť: 3.49 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Správne územie- ZaD k ÚPD Veľkosť: 7.44 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Širšie vzťahy - ZaD k ÚPD Veľkosť: 1.1 MB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
Zmeny a doplnky k ÚPD Ladice Veľkosť: 446.9 kB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
VZN Zmeny a doplnky k ÚPD Ladice Veľkosť: 343.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.4.2017
VZN č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Veľkosť: 659 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2018
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ladice Veľkosť: 272.5 kB Formát: pdf Dátum: 22.4.2020