Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

DO ŽLTÝCH VRIEC PATRIA

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

lty-kontajner

NEPATRIA SEM
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

 

 

DO KOVOV PATRIA

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

plechovka

NEPATRIA SEM
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

 

 

DO VKM PATRIA

Obaly z džúsov, smotany či mlieka. Často sa ale kovy a nápojové kartóny zbierajú spolu s plastmi.  Zákon povoľuje zber plastov, kovov a nápojových kartónov do jednej spoločnej nádoby iba za podmienky, že bude tento odpad ďalej roztriedený a riadne odovzdaný na recykláciu. Preto aj farba kontajnera môže byť v každej obci iná.

Nielen kovové plechovky, papierové krabice a plastové fľaše, ale aj nápojové kartóny je potrebné zošliapnuť, alebo inak zmenšiť ich objem.

 

NEPATRIA SEM

 Do triedeného zberu VKM patria len nápojové kartóny.  Iné viacvrstvové kombinované materiály trieďte podľa toho, ktorý materiál v obale prevažuje. Takými sú napríklad kapsule z kávy, obaly z pudingov či instantných polievok. 

 

 

DO MODRÝCH VRIEC PATRIA

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

modry-kontajner

NEPATRIA SEM
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

 

 

DO KONTAJNERA NA SKLO PATRÍ

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

sklenena-flasa

NEPATRIA SEM
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Čo kam patrí Veľkosť: 652.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Poplatky za odpad Veľkosť: 2.25 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Kompostovanie v záhradných kompostéroch Veľkosť: 4.73 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
VZN č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Veľkosť: 659 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Predchádzanie vzniku odpadu v domácnostiiach Veľkosť: 628.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Ako neplytvať potravinami Veľkosť: 658 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Využitie biologického odpadu na záhrade Veľkosť: 1.15 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Kam patria použité rúška a rukavice Veľkosť: 707.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Stláčajme odpad! Veľkosť: 1020.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Certifikát za rok 2020 Veľkosť: 285.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Článok o plastoch Veľkosť: 724.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
Harmonogram zberu odpadu na I. polrok 2022 - Ladice Veľkosť: 364.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2022
triedenie odpadu Veľkosť: 743.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.6.2022
certifikát TKO Veľkosť: 334.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.6.2022
TKO júl, august, september 2022 Veľkosť: 253 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2022
Harmonogram zberu odpadu na IV. štvrťrok 2022 Veľkosť: 257.4 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2022
Plagát 3 Veľkosť: 443.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2022
Harmonogram zberu odpadov na 1. polrok 2023 Veľkosť: 329.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2022