SK HU EN

Obec Ladice

Predčítanie textu

 

Obec Ladice s 801 obyvateľmi leží 14 km západne od Zlatých Moraviec, na styku Žitavskej pahorkatiny a juhovýchodného úpätia Tríbeča. Obec sa rozprestiera na oboch brehoch potoka Drevenica v nadmorskej výške 160-400 m a tiahne sa v tvare polkruhu.Na severozápad od obce sa vypína starý kameňolom známy ťažbou kvalitného kremenca, ktorý vraj poznali aj Kelti. Kameň sa v ňom ťažil do 70. rokov 20. storočia. Občania boli aj dobrými ovocinármi. Dôkazom toho je množstvo ovocných stromov v chotári (jablone, hrušky, slivky, čerešne, marhule, broskyne, orechy). Podľa miestnej tradície sem jarabinu oskorušovú a mišpuľu obyčajnú priniesli Turci. Tieto druhy sú rozšírené vo východnej a južnej Európe. V chotári je aj množstvo viníc. Do chotára obce patrí aj Gaštanica s porastom gaštana jedlého starým 50 rokov. Z obce možno podniknúť krásne výlety do širšieho okolia.

Ladice si dodnes zachovali svoj poľnohospodársky charakter, no v budúcnosti sa vedenie obce chce zamerať na turistiku a rekreáciu.


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra