SK HU EN

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky

Predčítanie textu

Oznamujeme občanom, že od pondelka 07.06.2021 je možné si prevziať výmery na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatku za komunálne odpady a zároveň vykonať aj platbu uvedených poplatkov.

 

 

Ako sa Vám páči nová obecná stránka
 
 
 
 
Počet hlasov: 177

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra