SK HU EN

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2021

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie: Varovanie obyvateľstva


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra