SK HU EN

Ohlásenie pobytu v zahraničí

Predčítanie textu

Ohlásenie pobytu v zahraničí

 

Zákonná úprava:

  • 9 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K vybaveniu potrebujete:

Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

 


Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia

 

Zákonná úprava:

  • 6 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie ohlasujete osobne
  • Vyplnený odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom, ak ukončenie ohlasujete prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo splnomocneného zástupcu v SR

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra