SK HU EN

Potvrdenie o pobyte

Predčítanie textu

Vydanie potvrdenia o pobyte

 

Zákonná úprava:

  • 23 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobyte občana

 

Poplatok:

5,00 Eur – sadzobník správnych poplatok I. časť, položka 8    

 Žiadosť o poskytnutie inf. o mieste pobytu - FO

 Žiadosť o poskytnutie inf. o mieste pobytu- PO


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra