SK HU EN

Zrušenie prechodného pobytu

Predčítanie textu

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka

 

Zákonná úprava:

  • 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz
  • Písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu
  • List vlastníctva budovy alebo jej časti alebo rozhodnutie o povolení vkladu
  • Dohodu o ukončení nájmu

Ohlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu

 

Zákonná úprava:

  • 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne
  • Potvrdenie o hlásení prechodného pobytu, ktorý chcete predčasne ukončiť

 


 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra