SK HU EN

Zmena rozvozu vriec na separovaný zber

Predčítanie textu

Vážení občania!

Od 01. januára 2020 sa vrecia na separovaný zber budú rozosielať v intervale raz za tri mesiace. 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra