SK HU EN

Úhrada a prevzatie rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Predčítanie textu

Vážení občania!

Od 28.05.2018 máte možnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad. Preto prosíme občanov, aby si rozhodnutia osobne prevzali na miestnom OcÚ, v čase úradných hodín.

 

Ako sa Vám páči nová obecná stránka
 
 
 
 
Počet hlasov: 122

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra