SK HU EN

Predstavenie Sybill v Nitre- Sybill előadás Nyitrán

Predčítanie textu

Lístky sa dajú zakúpiť na Obecnom úrade v Ladiciach.

A belépőjegyek a helyi községi hivatalban kaphatóak.


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra