SK HU EN

Rybárske lístky

Predčítanie textu

Vydanie rybárskeho lístka

 

 

Rybárske lístky vydáva Obec Ladice na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení noviel.

 

Potrebné doklady k vybaveniu:

  • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

 

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

- týždenný      1,50 Eur

- mesačný        3,00 Eur

- ročný            7,00 Eur

- trojročný       17,00 Eur

 

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu Ladice.

 

Od tejto položky sú oslobodení:

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do 15 rokov

 

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra