SK HU EN

Odstránenie kanalizačných šácht z areálu MŠ

Predčítanie textu

Pred úpravou:

Po úprave:


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra