SK HU EN

Odvodňovanie ulice Bereková

Predčítanie textu

 Pred úpravou:

Po úprave:


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra