SK HU EN

Skrášlenie priestranstva pred Obecným úradom

Predčítanie textu

Pred úpravou: 

Po úprave:


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra