SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Zmluva o poskytnutí podpory 754.95 kB
Dodatok č. 4 zo dňa 23.12.2019 192.75 kB
Dodatok k zmluve č.6 - 2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu 283.39 kB
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.3229000851 29.91 kB
Licenčná zmluva - TENDERnet 261.81 kB
Zmluva o uverejnení inzercie 494.35 kB
Číslo Predmet  
74 Výmena dverného kovania
73 Doména sk Ladice
72 Hosting Beta - Ladice.sk
71 Školské ovocie
70 Potraviny ŠJ
69 Nájomné za nebytové priestory
68 Potraviny ŠJ
67 Telekomunikačné služby mobil
66 Odvoz a skladovanie odpadu
65 Elektrická energia - Berekova 222
64 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
63 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
62 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
61 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
60 Zemný plyn
59 Zemný plyn
58 Zemný plyn
57 Telekomunikačné služby MŠ
56 Telekomunikačné služby OcÚ
55 Hosting Beta - Ladice.sk
54 Daňový doklad k prijatej platbe - zálohová faktúra
53 Potraviny ŠJ
52 Služby Web
51 Honorár za hudobnú produkciu - maškarný ples
50 Poukaz welness víkendový pobyt
49 Detský maškarný ples
48 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
47 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
46 Potraviny ŠJ
45 Potraviny ŠJ
44 Potraviny ŠJ
43 Rozhlasová ústredňa s digitálnym záznamníkom správ
42 Aktualizácia programov
41 Sužby BOZP
40 Dodatočný informačný riadok
39 Nákup čistiacich prostriedkov
38 Odber kuchynského odpadu
37 Odber kuchynského odpadu
36 Aktualizácia programu ŠJ
35 Spracovanie žiadosti na Envirofond 2020
34 Potraviny ŠJ
33 Vyúčtovacia faktúra za plyn
32 Nájomné za nebytové priestory
31 Preúčtovanie nákladov za elektrinu
30 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
29 Elektrická energia - Berekova 222
28 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
27 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
26 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
25 Elektrická energia, Ladice 219
24 Technické vybavenie
23 Potraviny ŠJ
22 Potraviny ŠJ
21 Prídavné zariadenia - Traktor Kubota
20 Výkon činnosti odborného lesného hospodárstva
19 Telekomunikačné služby mobil
18 Vodojem Podskalie - vykonané práce
17 Licencia využívanie softvéru
16 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
15 Výtlačky
14 Potraviny ŠJ
13 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
12 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
11 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
10 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
9 Poplatky za ročné vedenie účtu cenných papier
8 Stravné lístky
7 Odvoz a skladovanie odpadu
6 Odvoz a skladovanie odpadu
5 Služby Web
4 Telekomunikačné služby MŠ
3 Telekomunikačné služby OcÚ
2 Kancelárske potreby
1 Prenájom kopírky Sharp
Číslo Predmet  
9 Objednávka dopravných značiek
8 Oprava chladiarenského boxu v dome smútku
Objednávka na poukaz wellnes víkendový pobyt
Úprava pozemku s likvidáciou drevenej hmoty
Aktualizácia programu ŠJ
Rozhlasová ústredňa s digitálnym záznamníkom správ
Objednávka - fotopasce
Objednávka plagátov na maškarný ples 2020
Jedálne kupóny

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra