SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 190.62 kB
Zmluva o vzájomnej spolupráci 288.99 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 575.75 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 375.45 kB
El. energia 260.36 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 358.21 kB
Nájomná zmluva- Rozličný tovar 314.25 kB
Zmluva o dielo 354.58 kB
Kúpna zmluva 472.84 kB
Dodatok k nájomnej zmluve 14.91 kB
Zmluvy o poskytnutí podpory 623.29 kB
Komisionárska zmluva 357.45 kB
Dodatok č. 2 537.88 kB
Dodatok č. 2 528.21 kB
Dotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu 959.38 kB
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 373.67 kB
Zmluva o zriadení záložného práva 584.52 kB
Úverová zmluva 1004.60 kB
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 378.81 kB
Zmluva o zriadení záložného práva 562.90 kB
Úverová zmluva 688.66 kB
Zmluva o kontokorentnom úvere 419.16 kB
Rozhodcovská zmluva 361.34 kB
Prenájom priestorov 1.33 MB
Dotácie na podporu kultúry 667.58 kB
Dotácie na podporu športu 705.62 kB
Dodatok č. 1 k zmluve 444.91 kB
Dodatok č. 1 i zmluve 485.37 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 627.73 kB
Zmluva o vyk. činnosti 254.20 kB
Zmluva o zabezpečení odvozu triedeného odpadu 307.45 kB
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 432.20 kB
Zmluva o spolupráci 886.55 kB
Školské ovocie- ŠJ 639.68 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 3.40 MB
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 3.35 MB
Leasingová zmluva 482.45 kB
Dodatok k zmluve č. 10-2016 228.60 kB
Dohoda o ukončení zmluvy 103.89 kB
Zmluva o dielo 837.87 kB
Dodatok k zmluve č. 6-1-2013 207.46 kB
Dodatok k zmluve č. 6-2013 200.64 kB
Zmluva o aktualizácii programov 3.92 MB
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností 1.40 MB
Darovacia zmluva 151.19 kB
Číslo Predmet  
415 Potraviny ŠJ
414 Tel. hovory
413 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
412 MSN pre ŠJ
411 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
410 Predplatné novín
409 Projek: Zvýšenie atraktivity chráneného biotopu
408 Telekomunikačné služby
407 Telekomunikačné služby
406 Potraviny ŠJ
405 Odvoz kuchynského odpadu
404 Zem. plyn
403 Obecné noviny
402 Potraviny ŠJ
401 Služby WEB GIS
400 Stravné lístky- dôchodcovia a zamestnanci
399 Školské potreby- MŠ
398 Potraviny ŠJ
397 Predplatné časopisu- MŠ
396 Odpredaj betónovej smesi
395 Normy a receptúry 2018- ŠJ
394 Pradplatné časopisu
393 Nákup archívnych krabíc
392 Tel. hovory
391 Za prevedené práce
390 Potraviny ŠJ
389 Za vykonané práce
388 Za vykonané práce
387 Práce s montážnou plošinou
386 Tabule
385 Občerstvenie- Volby do samospráv
384 Za vykonané práce
383 Nájomné za nebytové priestory
382 Potraviny ŠJ
381 Potraviny ŠJ
380 Vytýčenie telekom. káblov
379 Publikácia- Miestna samospráva- základné princípy fungovania
378 Telkom.služby
377 Kamenivo
376 Virtuálna prehliadka
375 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
374 Potraviny ŠJ
373 Fotografie- MŠ
372 Rekonštrukcia kaplnky
371 El. energia
370 El. energia
369 El. energia
368 El. energia
367 El. energia
366 Revitalizácia VP
365 Modernizácia miestnej infraštruktúry
364 Revitalizácia VP
363 Telekomunikačné služby
362 Telekomunikačné služby
361 Zemný plyn
360 Potraviny ŠJ
359 Služby WEB GIS
358 Stravné lístky
357 Virtuálna prehliadka
356 Revitalizácia školskej záhrady
355 Modernizácia miestnej infraštruktúry
354 Telekomunikačné služby
353 Materiálno spotrebné normy- ŠJ
352 Strava- Sonpronhorpács
351 Stav. materiál
350 Potraviny ŠJ
349 Stavebný materiál
348 Potraviny ŠJ
347 Potraviny ŠJ
346 Odvoz kuchynského odpadu
345 Občerstvenie- Návsteva Sopronhorpács
344 Potraviny ŠJ
343 Za opravu svetiel
342 Nájomné za nebytové priestory
341 Betónová zmes
340 Tel. hovory
339 Za prevedené práce
338 Kominárske práce
337 Servisné poplatky
336 Výtlačky
335 Za prevedené práce
334 Nákup materiálu
333 Telekomunikačné služby
332 Telekomunikačné služby
331 Potraviny ŠJ
330 Osobná preprava osôb
329 Za poradenstvo
328 Vytýčenie telekom. káblov
327 Publikácia-ROPO
326 El. energia
325 El. energia
324 El. energia
323 El. energia
322 El. energia
321 El. energia
320 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
319 Služby WEB GIS
318 Stavebné práce
317 Potraviny ŠJ
316 Za poradenstvo
315 Leasing kopírky
314 Zem. plyn
313 Nákup materiálu
312 Potraviny ŠJ
311 Predplatné
310 Stav. materiál
309 Telekomunikačné služby
308 Potraviny ŠJ
307 Stav. materiál
306 Alkalická voda
305 Fotoplagát
304 Oprava dverí 8 bytovka
303 Publikácia-ROPO
302 Publikácia
301 Oprava kamerového systému
300 Kancelárske potreby
299 Preprava osôb- Sopronyhorpács
298 Stavebný materiál
297 Nájomné za nebytové priestory
296 Osvetlenie
295 Oprava verejného osvetlenia
294 Vytýčenie telekom. káblov
293 WEB GIS služby
292 Za prevedené práce
291 Tel. hovory
290 Vodovodné šachty
289 El. energia
288 El. energia
287 El. energia
286 El. energia
285 El. energia
284 Telekomunikačné služby
283 Telkom.služby
282 Potraviny ŠJ
281 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
280 Právne služby
279 Stav. materiál
278 Za prevedené práce
277 Potraviny ŠJ
276 Za prevedené práce
275 Zem. plyn
274 Stavebný materiál
273 Telekomunikačné služby
272 Publikácia
270 Betón
271 Tlačivá MŠ
269 Nájomné za nebytové priestory
268 Tlač plagátov
267 Prenájom nafukovacieho hradu
266 Prenájom kabín
265 Šípy a terčovnica- Športový deň
264 Potraviny ŠJ
263 Odvoz kuchynského odpadu
262 Zasypový materiál
261 Tel. hovory
260 Komunitný plán sociálnych služieb
259 Materiál na vodovod
258 Služby WEB GIS
257 Potraviny ŠJ
256 Prenájom náradia
255 Telekomunikačné služby
254 Telekomunikačné služby
253 El. energia
252 El. energia
251 El. energia
250 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
249 El. energia
248 El. energia
247 Stravné lístky
246 Zem. plyn
245 Za prevedené práce
244 Šetrenie v teréne
243 Materiál na vodovod
242 Telekomunikačné služby
241 Materiál na vodovod
240 Plagáty
239 Materiál
238 Odvoz kuchynského odpadu
237 Potraviny ŠJ
236 Potraviny ŠJ
235 Servis chlorator- MŠ
234 Materiál na vodovod
233 Potraviny ŠJ
232 Materiál na vodovod
231 Nájomné za nebytové priestory
229 Právne služby
230 Mapa
228 Tel. hovory
227 El. energia
226 El. energia
225 El. energia
224 El. energia
223 El. energia
222 El. energia
221 Ročná licencia na SW
220 Odborná prehliadka kotlov- 8 bytov
219 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
218 Telkom.služby
217 Telkom.služby
216 Vytýcenie káblov
215 Zemné práce
214 Výtlačky
213 Služby WEB GIS
212 Kopírovací stroj
211 Zem. plyn
210 Telkom.služby
209 El. energia
208 Potraviny ŠJ
207 Potraviny ŠJ
204 Nákup prac. náradia
206 Mapa
205 Telkom.služby
203 Poháre a medaile
202 Nákup materiálu
201 Dotlač proj. dokumentácie
200 Potraviny ŠJ
199 Odvoz kuchynského odpadu
198 Požičanie náradia
197 Stavebný materiál
196 Stav. materiál
195 Montáž vodovodu
194 Stav. materiál
193 Predplatné
192 Účastnícky poplatok
191 Montáž žalúzií MŠ
190 Za prevedené práce
189 Za prevedené práce
188 Za prevedené práce
187 Za prevedené práce
186 Nákup materiálu
185 Tel. hovory
184 Kancelárske potreby-MŠ
183 Služby WEB GIS
182 Potraviny ŠJ
181 Kalibrovaný teplomer
180 Alkalická voda+ odber vzorky
179 Potraviny ŠJ
178 Potraviny ŠJ
177 Čistiace prostriedky
176 Predplatné
175 El. energia
174 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
173 Telekomunikačné služby
172 Telkom.služby
171 Pracov.odevy
170 Potraviny ŠJ
169 Potraviny ŠJ
168 Preprava detí MŠ
167 El. energia
166 El. energia
165 El. energia
164 El. energia
163 Zem. plyn
162 Predplatné
161 Jedálne kupóny
160 Obnovenie prevádzkovej plomby
159 Stavebný materiál
158 Vytyčovacie práce
157 Za vytýčenie telekom. vedenia
156 Telekomunikačné služby
155 Pracov.odevy
154 Nákup kameňa
153 Odvoz kuchynského odpadu
152 Vibračná noha
151 Podtláčanie pod cestou
150 Právne služby
149 Oprava čerpadiel
148 Telkom.služby
147 Licencia na ekon. SW
146 Potraviny ŠJ
145 Potraviny ŠJ
144 Telkom.služby
143 Telkom.služby
142 Alkalická voda
141 Služby WEB GIS
140 Odborná prehliadka bleskozvodov
139 El. energia
138 El.energia
137 El.energia
136 El. energia
135 El. energia
134 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
133 Zem. plyn
132 Školské ovocie- ŠJ
131 Potraviny ŠJ
130 Nákup kníh do knižnice
129 Telekomunikačné služby
128 Odvoz kuchynského odpadu
127 Alkalická voda
126 Nákup materiálu
125 Verejné obstarávanie
124 Potraviny ŠJ
123 Osivo
122 Verejné obstarávanie
121 Potraviny ŠJ
120 Potraviny ŠJ
119 Potraviny ŠJ
118 Potraviny ŠJ
117 Farebné a ČB výtlačky
116 Meracia sada
115 Oprava obecného rozhlasu
114 Vypracovanie potvrdenia
113 Tel. hovory
112 Kancelárske a čistiace prostriedky
111 Vyúčtovanie servisu
110 Za zemné práce
109 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
108 Publikácia
107 Telekomunikačné služby
106 Telkom.služby
105 El. energia
104 El. energia
103 El. energia
102 El. energia
101 El. energia
100 El. energia
99 Dezinfekčné činidlo
98 Stravné lístky
96 Potraviny ŠJ
97 Služby WEB GIS
95 Prenájom kopírky
94 Zem. plyn
93 Odmeny výk. umelcom
92 Telekomunikačné služby
91 Potraviny ŠJ
90 Odpadové nádoby
89 Potraviny ŠJ
88 Potraviny ŠJ
87 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
86 Za kominárske práce
85 Leasing kopírky
84 Registrácia a inštalácia programu+ IR DCOM
83 Odber kuch. odpadu
82 Tel. hovory
81 Montáž zariadenia na úpravu vody
80 Spracovanie žiadosti
79 Potraviny ŠJ
78 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
77 El. energia
76 Služby WEB GIS
75 El. energia
74 El. energia
73 El. energia
72 Telekomunikačné služby
71 Telekomunikačné služby
70 Zem. plyn
69 Telekomunikačné služby
68 Potraviny ŠJ
67 Potraviny ŠJ
66 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
65 Obnovenie prevádzkovej plomby
64 Odpočet zálohy
63 Odpočet zálohy
62 Potraviny ŠJ
61 Odber kuch. odpadu
60 doména ladice.sk
59 Nákup obrusov
58 Zálohová faktúra
57 Zálohová faktúra
56 Zálohová faktúra
55 Stravné lístky
54 Právne služby
53 Tel. hovory
52 Autorská odmena
51 Autorská odmena
50 Web hosting
49 Spracovanie žiadosti
48 WEB GIS služby
47 Potraviny ŠJ
46 Potraviny ŠJ
45 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
44 Stravné lístky
43 Telkom.služby
42 Telkom.služby
41 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
40 El. energia
39 El. energia
38 El. energia
37 El. energia
36 SW registratúra
35 Zem. plyn
34 Informačný riadok
33 Potraviny ŠJ
32 Telekomunikačné služby
31 Potraviny ŠJ
30 Pečať rozvoja obcí a miest 2017
29 Aktualizácia SW-jedáleň
28 Potraviny ŠJ
27 Informačný riadok
26 Pečať rozvoja obcí a miest 2017
25 Zem. plyn
24 Odvoz kuchynského odpadu
23 Odber vzorky vody
22 Nákup kancelárskych potrieb
21 Zem.plyn - vyúčtovanie
20 El. energia
19 El. energia
18 El. energia
17 El. energia
16 El. energia
15 Nákup materiálu
14 Tel. hovory
13 Vyúčtovanie el. energie
12 El. energia-vyúčtovania
11 El. energia-vyúčtovania
10 Služby WEB GIS
9 Potraviny ŠJ
8 Potraviny ŠJ
7 Potraviny ŠJ
6 Vyúčtovacia faktúra
5 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
4 Telkom.služby
3 Telekomunikačné služby
2 Stravné lístky
1 Telkom.služby
Číslo Predmet  
18 Vypracovanie žiadosti
17 Stravné lístky- dôchodcovia a zamestnanci
16 Jedálne kupóny
15 Materiálno spotrebné normy
14 Objednávka revízií
13 Časopis Lienka- MŠ
12 Tlačivá MŠ
11 Jedálne kupóny
10 Objednávka publikácie
9 Vytýčenie nn káblov
8 Jedálne kupóny
7 Vytýčenie telekom. káblov
6 Objednávka kameniva
5 Vytýčenie VN trasy
4 Stravné lístky
3 Revízia vykurovacích zariadení
2 Gastro lístky
1 Stravné lístky

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra