SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č.3001-19-16 1.62 MB
Zmluva o vinkulácii vkladu č.3001-19-016 600.61 kB
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 315.54 kB
Zmluva o združenej dodávke plynu 1.34 MB
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie na rekonštrukciu OcÚ 1.84 MB
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby 251.30 kB
Zmluva č. 135066 08U01 2.28 MB
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 22/2019 562.80 kB
Zmluva o dielo č. 22/02019 777.69 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2019 1.09 MB
Zmluva o sprostredkovaní služby 271.29 kB
Odborná prax- Sofia Hrúziková 826.78 kB
Odborná prax - Marianna Hegedűšová 816.53 kB
Zmluva o dielo 495.02 kB
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2017 18.51 kB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 8/2016 106.12 kB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 7/2016 17.98 kB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 6/2016 17.98 kB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 5/2016 17.99 kB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 4/2016 106.28 kB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2/2016 18.07 kB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1/2016 18.38 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220180 863.43 kB
Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre Teba" 120.34 kB
Zmluva o poskytnutí služieb 368.55 kB
Zmluva o poskytnutí služby 553.14 kB
Kúpna zmluva 267.73 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie na WIFI pre Teba 4.84 MB
Sublicenčná zmluva 587.17 kB
Zmluva o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci 749.81 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 339.78 kB
Kúpna zmluva 160.57 kB
Zmluva o sprostredkovaní 279.84 kB
Zmluva o sprostredkovaní 365.20 kB
Zmluva o sprostredkovaní 350.95 kB
Zmluva o poskytnutí služby 512.14 kB
Dodatok č. 1 k ZoD č. 190719 1.25 MB
Zmluva o dielo č. 190719 6.37 MB
Zmluva č. ZM - 16 - 2019 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov medzi nasledovnými stranami 478.07 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 516.95 kB
Zmluva č. 747/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu 281.25 kB
Zmluva o splátkovom útvare pre samosprávy číslo 3001/19/009 1.35 MB
Kúpna zmluva 468.00 kB
Zmluva č. 216/ 2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 689.96 kB
Licenční smlouva 274.46 kB
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 126.54 kB
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 9.10.2018 136.85 kB
Wifi 332.69 kB
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1.87 MB
Dohoda č.19/16/50J/10 o poskytnutí príspevku rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 389.85 kB
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb 166.51 kB
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov 733.35 kB
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 9.10.2018 136.85 kB
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov 307.33 kB
Dohoda o podmienkach poskytnutia labor. analýz,meraní a odb.expertíz za úhradu 575.63 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 108.76 kB
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 257.65 kB
Zmluva o uverejnení inzercie 245.79 kB
Zmluva o odpadoch 1.14 MB
Dohoda o ukončení zmluvy č.3-2018 117.42 kB
Zmluva č.3-2019 296.00 kB
Číslo Predmet  
374 Preplach potrubia mostovej rúry v obci
373 Preplach potrubia mostovej rúry v obci
372 Projektová dokumentácia s výmerom - cintorín
371 Potraviny ŠJ
370 Stavebné práce - obecný úrad - rekonštrukcia
369 Stavebné práce - obecný úrad - rekonštrukcia
368 Odber kuchynského odpadu
367 Nájomné za nebytové priestory
366 Odber kuchynského odpadu
365 Spracovanie žiadosti na Envirofond 2020
362 Telekomunikačné služby
364 Potraviny ŠJ
363 Potraviny ŠJ
361 Odvoz a skladovanie odpadu
360 Odvoz a skladovanie odpadu
359 Telekomunikačné služby
358 Telekomunikačné služby
357 Zemné a výkopové práce
356 Elektrická energia - Berekova 222
355 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
354 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
353 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
352 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
351 Potraviny ŠJ
350 Služby Web
349 Zemný plyn
347 Realizácia stavby - Vodojem - Podskalie
346 Realizácia stavby - Vodojem - Podskalie
348 Kancelárske a čistiace potreby
345 Potraviny ŠJ
344 Potraviny ŠJ
343 Opravárenské práce
342 Servisné poplatky za rok 2019
341 Vyhotovenie fotografií pre MŠ
340 Projektová dokumentácia s výmerom - cintorín
339 Odvoz kuchynského odpadu
338 Potraviny ŠJ
337 Kanalizačné práce
336 Doprava autobusom Nitra - Predstavenie publikácie
335 Občerstvenie- Posedenie s dôchodcami
334 Odber kuchynského odpadu
333 Potraviny ŠJ
332 Potraviny ŠJ
331 Potraviny ŠJ
330 Nájomné za nebytové priestory
329 Telekomunikačné služby
328 Predplatné
327 Výtlačky
326 Odvoz a skladovanie odpadu
325 Odvoz a skladovanie odpadu
324 Elektrická energia Hlavná 323
323 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
322 Elektrická energia , Hlavná 219 , Ladice
321 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
320 Elektrická energia - Berekova 222
319 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
318 Telekomunikačné služby
317 Telekomunikačné služby
316 Nastavenie, spojazdnenie a kontrola funkčnosti
315 KC pre pečať
314 Stravné lístky
313 Dvere ,kľučka na cintorín
312 Turistická a cyklistická mapa
311 Vodoinštalačný materiál
310 Zemný plyn
309 Prenájom kopírky Sharp
308 Potraviny ŠJ
307 Služby Web
306 Potraviny ŠJ
305 Záhradný traktor Crossover
304 Predplatné
303 Elektroinštalačné práce
302 Ciachovanie váhy MŠ
301 Nákup nábytku MŠ
300 Odber kuchynského odpadu
299 Kominárske práce
298 Nákup postielok do MŠ
297 Nájomné za nebytové priestory
296 Školské potreby na VaV- MŠ
295 Odvoz a recyklácia papiera
294 Potraviny ŠJ
293 Dodávka, montáž a nastavenie kamery
292 Ubytovanie školenie Trenčín
291 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
290 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
289 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
288 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
287 Elektrická energia - Berekova 222
286 Kalibrácia
285 Športový deň - Poháre
284 Dodávka a montáž kamerového systému
283 Telefónne hovory
282 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
281 Školenie oprávnených osôb
280 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
279 Kontrolná prehliadka váhy - ŠJ
278 Brožúra" Tajomstvo historického pamätníka"
277 Telefónne hovory
276 Telefónne hovory
275 Potraviny ŠJ
274 DANDY spol. s r.o.
273 Publikácia: Tajomstvo historického pamätníka v Ladiciach
272 Vyhotovenie grafických podkladov
271 Nákup žiaroviek
270 Potraviny ŠJ
269 Potraviny ŠJ
268 Propagačné materiály
267 Zem. plyn
266 Služby WEB GIS
265 Nákup odpadových nádob
264 Elektroinštalačný materiál MŚ
263 Prerábanie vodovodu v MŚ Ladice
262 Čerpadlo, kompresor
261 Prenájom mobilnej kabíny
260 Podlahárske práce MŠ
259 Prenájom priestorov
258 Prenájom akčného centra
257 Odvoz kuch.odpadu- COOP Jednota
256 Nákup PVC do jedálne - MŠ
255 Dodanie a montáž dosiek v priestoroch futbalového ihriska Ladice
254 Telekomunikačné služby
253 Čistiace a kancelárske potreby
252 Športový deň
251 Maliarske práce MŠ
250 Poplatky za telekomunikačné služby
249 Poplatky za telekomunikačné služby
248 Odber kuchynského odpadu
247 Odvoz a skladovanie odpadu
246 Odvoz a skladovanie odpadu
245 Elektrická energia - Berekova 222
244 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
243 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
242 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
241 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
240 PVC podlaha MŠ
239 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
238 Chladiaca technika do ŠJ
237 Zemný plyn
236 Služby Web
235 Potraviny ŠJ
234 Tornery MŠ
233 Kancelárske potreby
232 Dodanie softvérových služieb
231 Kancelárske potreby
230 Galón s vodou
229 Vývoz a zber veľkoobjemového odpadu
228 Činnosť odborného lesného hospodára prvý polrok 2019
227 Potraviny ŠJ
226 elektrina
225 Nájomné za nebytové priestory
224 Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
223 Základná dokumentácia PZS
222 Tel. hovory
221 Odvoz kuchynského odpadu
218 Archívne krabice
217 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
216 Výtlačky
220 Vianočné osvetlenie
219 Prenájom kopírky
215 Telekomunikačné služby
214 Telekomunikačné služby
213 Elektrická energia, Ladice 219
212 Elektrická energia - Berekova 222, Ladice
211 Elektrická energia Hlavná 323 , Ladice
210 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
209 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
208 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
207 Preprava deti MŠ
206 Potraviny ŠJ
205 LED panely
204 Kancelárske potreby
203 Revízie vykurovacích zariadení
202 Zemný plyn
201 Potraviny ŠJ
200 Potraviny ŠJ
199 Potraviny ŠJ
198 Potraviny ŠJ
197 Stravné lístky
196 Stavebný materiál
195 Potraviny ŠJ
194 Vyhotovenie fotografií pre MŠ
193 Refundácia odvozu biologického odpadu- COOP Jednota
192 Odber kuchynského odpadu
191 Predškolská výchova
190 Nájomné za nebytové priestory
189 Poskytovanie služieb Licenčnej zmluvy za rok 2019
188 Potraviny ŠJ
187 Potraviny ŠJ
186 Poplatky za telekomunikačné služby
185 Potraviny ŠJ
184 Potraviny ŠJ
183 Odvoz a skladovanie odpadu
182 Odborné materiály
181 Účastnícky poplatok za odborný seminár
180 Elektrická energia - Berekova 222
179 Elektrická energia ,Hlavná 323, Ladice
178 Elektrická energia, Hlavná 323 , Ladice
177 Elektrická energia, Hlavná 323 , Ladice
176 Elektrická energia , Hlavná 323 , Ladice
175 Zemné a výkopové práce
174 Poplatky za telekominakačné služby
173 Poplatky za telekominakačné služby
172 Odber zemného plynu
171 Služby Web
170 Potraviny ŠJ
169 Faktúra za knihy do knižnice
168 Poplatky za telekomunikačné služby
167 Účastnícky poplatok za odborný seminár
166 Stravovanie voľby do EP 2019
165 Stavebný materiál
164 Učebné pomôcky pre MŠ
163 Odber kuchynského odpadu
162 Nájomné za nebytové priestory
161 Potraviny ŠJ
160 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
159 Rozpočtárske práce v odsúhlasenom rozsahu
158 Spracovanie - finančného príspevku so zameraním na podporu Wifi pre Teba
157 Vypracovanie energetického hodnotenia Obecný úrad Ladice- rekonštrukcia
156 Potraviny ŠJ
155 Poplatky za telekominakačné služby
147 Nákup kosačky
154 El. energia
153 El. energia
152 El. energia
151 El. energia
150 El. energia
149 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
148 Občerstvenie - Stavanie Mája
146 Telekomunkačné služby
145 Telekomunikačné služby
144 Služby WEB GIS
143 Zemný plyn
142 Potraviny ŠJ
141 Poplatky za telekomunikačné služby
140 Potraviny ŠJ
139 Vypracovanie potvrdenia pre projekt Obecný úrad - rekonštrukcia
138 Poplatky za telekomunikačné služby
137 Mapy VKÚ - Tríbeč
136 Výmena regulátorov
135 Poradca 2019
134 Prevedené zemné práce vykonané v obci
133 Výroba a montáž dosiek s materiálom MŠ
132 Odber kuchynského odpadu
131 Mapy VKÚ - Tríbeč
130 Stravovanie voľby prezidenta 2019
129 Potraviny ŠJ
128 Poskytnutie výkresovej dokumentácie
127 Nájomné za nebytové priestory
348 Kancelárske a čistiace potreby
126 Poradenská činnosť
125 Stravné lístky
124 Poplatky za telekominakačné služby
123 Poplatky za telekominakačné služby
122 Výtlačky kopírka Sharp
121 Odvoz a skladovanie odpadu
120 Odvoz a skladovanie odpadu
119 Potraviny ŠJ
118 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
117 Elektrická energia - Obecný úrad 219
116 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
115 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
114 Elektrická energia - Berekova 213 , Ladice
113 Elektrická energia - Berekova 222
112 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
111 Kompatibilná lampa s modulom do Epson EB-420
110 Potraviny ŠJ
109 Potraviny ŠJ
108 Aktualizácia programov
107 Zemný plyn
106 Zlaté sránky - reklamné riadky
105 Prenájom kopírky Sharp
104 Služby Web
103 Potraviny ŠJ
102 Poplatky za telekominakačné služby
101 Revízie vykurovacích zariadení
100 Motorová píla
99 Potraviny ŠJ
98 Kancelárske potreby
97 Potraviny ŠJ
96 Odber kuchynského odpadu
95 Nájomné za nebytové priestory
94 Odpudzovač psov a mačiek zo záhad -500 ml
93 Digitálne foto. - MŠ
92 Potraviny ŠJ
91 Potraviny ŠJ
90 Kancelárske potreby
88 Kancelárske vybavenie
89 Hlasový paušál
87 Odvoz a skladovanie odpadu
86 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
85 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
84 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
83 Elektrická energia Hlavná 323
82 Služby Web
80 Stavebný materiál
81 Poplatky za telekominakačné služby
79 Elektrická energia - Berekova 222, Ladice
78 Zemný plyn
77 ladice.sk ( sk.doména )
76 Poplatky za telekominakačné služby
75 Výroba športového náčinia
74 Potraviny ŠJ
73 Potraviny ŠJ
72 Odber kuchynského odpadu
71 Rozbor vzorky
70 Nájomné za nebytové priestory
69 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia - MŠ
68 Smernice pre obce
67 Kancelárske vybavenie
66 Služby Web
65 Akturalizácia SW- ŠJ
64 Účastnícky poplatok za odborný seminár
59 Materiál pre obec - menovky,vizitky
58 Služby Web
57 Aktualizácie 2019 - publikácie
63 Potraviny ŠJ
62 Potraviny ŠJ
61 Potraviny ŠJ
60 Potraviny ŠJ
56 Dodávka služby verejného obstarávania
55 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
54 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
53 Elektrická energia Hlavná 323
52 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
51 Elektrická energia - Berekova 222
50 Web hosting
49 Odvoz a skladovanie odpadu
48 Dodanie kníh Zlaté Moravce a okolie z neba
47 Poplatky za telekomunikačné služby
46 Predplatné - Smernice pre obce
44 Odber zemného plynu
43 Zemné a výkopové práce
45 Oprava moto.vozidla ZM 615BE
42 Potraviny ŠJ
41 Odber kuchynského odpadu
40 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo -obrazových záznamov
39 Poplatky za telekomunikačné služby
37 Oprava plyn.kotla Bereta
38 Zaškolenie obsluhy p. Kluka, Hegedúš
36 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
35 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
34 Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2019
33 Potraviny ŠJ
32 Kancelárske potreby
31 Volebná zástena
30 Dodatočný informačný riadok
29 Výtlačky
28 Nájomné za nebytové priestory
27 Elektrická energia Hlavná 323
26 Elektrická energia Tekovská strana 271
25 Elektrická energia spoločná
24 Elektrická energia, Hlavná 156, Ladice
23 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
22 Zemný plyn
21 Zemný plyn
20 Preúčtovanie nákladov za elektrinu
19 Kancelárske a čistiace potreby
18 Jedálne kupóny
17 Faktúra za elektrickú energiu
16 Potraviny ŠJ
15 Zálohová faktúra za pobyt Spa& Aquapark
14 Honorár za hudobnú produkciu - maškarný ples
13 Montovanie svetiel OcÚ
12 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
11 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
10 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
9 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
8 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
7 Odvoz odpadu
6 Poplatky
5 Poplatky
4 Aktualizácia programov
3 Výkon činnosti odborného lesného hospodárstva
2 Poplatky za telekominakačné služby
1 Prenájom kopírky Sharp
Číslo Predmet  
29 Odvoz a skladovanie odpadu
28 Uloženie a skladovanie objemového odpadu počas roka 2019
27 Stravné lístky- dôchodcovia a zamestnanci
26 Uloženie stavebného odpadu
25 Objednávka svetiel
23 Objednávka plastových nádob
24 Objednávka kosačky na fut. ihrisko
21 Objednávka nábytok do MŚ
20 Vybavenie do MŠ
19 Chladiaca technika do ŠJ
18 Objednávka plagátov na športový deň
17 Objednávka mobilnej toalety
16 Objednávka pre MŠ ,trieda kniha, evidencia dochádzky
15 Objednávka stravných lístkov
14 Objednávka materiálu
13 Objednávka materiálu
12 Objednávka plagátov- Deň matiek
11 Objednávka plagátov - Stavanie mája
10 RTP - Regulátor tlaku plynu
9 Objednávka máp
8 Objednávka stravných lístkov
7 Revízie vykurovacích zariadení
6 Uloženie a skladovanie objemového odpadu počas roka 2019
5 Objednávka materiálu
4 Technické vybavenie garaž
3 Odber pitnej vody v MŠ
2 Volebné zásteny
1 Objednávka stravných lístkov

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra