SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Dodatok k nájomnej zmluve 133.55 kB
Zmluva o dielo 4.47 MB
Licenčná zmluva 1.05 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie 1.94 MB
Dodatok k zmluve - inta 514.66 kB
Dohoda o poskytnutí príspevku 2.85 MB
Dodatok č. 1/2017 k Dohode č. 16/16/50J/35 1.06 MB
Dodatok č. 1 k Dohode č- 16//16/50J/21 1.06 MB
Kúpna zmluva 500.63 kB
Dodatok k zmluve 679.57 kB
Príkazná zmluva č. 06/V/2016 1.48 MB
Dodatok k Zmluve č. 6-1-2013 240.50 kB
Dodatok k Zmluve č.6/2013 237.41 kB
Záložná zmluva 1.14 MB
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení 847.29 kB
Zmluva dodávke plynu 685.17 kB
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe 606.44 kB
Dohoda o ukončení zmluvy 223.80 kB
Číslo Predmet  
153 Odpudzovač psov a mačiek- MŠ
147 Nákup materiálu
152 Služby WEB GIS
151 Kancelárske a čistiace prostriedky
150 Vypracovanie posudku
149 Potraviny ŠJ
148 Potraviny ŠJ
146 Graf. návrh a tlač plagát
145 Odvoz kuchynského odpadu
144 Potraviny ŠJ
140 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
143 Tel. hovory
142 Potraviny ŠJ
141 Za prevedené práce
136 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
139 Spracovanie podkladov k zákazke
138 Tel. hovory
137 Potraviny ŠJ
135 El. energia
134 Tel. hovory
133 El. energia
132 El. energia
131 El. energia
130 Zemný plyn
129 Potraviny ŠJ
128 Potraviny ŠJ
127 Potraviny ŠJ
126 Tel. hovory
125 Ročná licencia na SW
124 Za prevedené práce
123 Potraviny ŠJ
122 Odvoz kuchynského odpadu
121 Služby WEB GIS
120 Stravné lístky
119 Za prevedené práce
118 Advokátske služby
117 Tel. hovory
116 Za prevedené práce
115 El. energia
114 Telekomunikačné služby
113 Nákup okrasných kríkov
112 El. energia
111 El. energia
110 El. energia
109 El. energia
109 El. energia
108 Za prevedené práce
107 Tel. hovory
106 Potraviny ŠJ
105 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
104 Publikácia
103 Zemné práce
102 Zem. plyn
101 Potraviny ŠJ
100 Potraviny ŠJ
99 Nákup materiálu
98 Tel. hvory
97 Odvoz kuch. odpadu
96 Tlačivá MŠ
95 Nákup pneumatík
94 Potraviny ŠJ
93 Odmeny výkonným umelcom
92 Za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie
91 Za prevedené práce
90 Kominárske práce
89 Služby WEB GIS
88 Zhodnocovanie odpadu
87 LED svetlá
86 Tlačivá MŠ
85 Veľkoform. kopírovanie
79 Tel. hovory
78 Tel. hovory
83 Odvoz kuchynského odpadu
82 Potraviny ŠJ
81 Potraviny ŠJ
80 Potraviny ŠJ
77 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
76 El. energia
75 El. energia
74 El. energia
73 El. energia
72 Zem. plyn
71 Za prevedené práce
70 Tel. hovory
69 Za prevedené zemné práce
68 Led žiarovky
67 Potraviny ŠJ
66 Opravná faktúra za elektrinu
65 Opravná faktúra za elektrinu
64 Opravná faktúra za elektrinu
63 Kopírovanie a skladanie proj.dokumentácie
62 Led úchytky a výložník
61 Pečať rozvoja obcí a miest 2016
60 Advokátske služby
59 Pečať rozvoja obcí a miest 2016
58 Tel. hovory
57 Služby WEB GIS
56 Aktualizácie 2017
55 Sponzorský dar- Ples rodičov Jelenec
54 Nákup materiálu
53 Nákup rohoží
52 Potraviny ŠJ
51 Potraviny ŠJ
50 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
49 Tel. hovory
47 Nitrianske noviny
46 El. energia
45 Zemný plyn
44 LED svetlá
43 Za reprodukovanú hudbu v rozhlase
42 Za reprodukovanú hudbu v OcÚ
48 Tel. hovory
41 Kopírovanie veľkoform.
40 El. energia
39 El. energia
38 El. energia
37 Potraviny ŠJ
36 Potraviny ŠJ
35 Potraviny ŠJ
34 Úplné znenie zákona
33 Informačný riadok
32 Tel. hovory
31 Vyúčtovanie zem.plyn
30 Vyúčtovanie zem.plyn
29 Vyúčtovanie zem.plyn
28 Služby WEB GIS
27 Odber vody OcÚ
26 Odber vody KD
25 Časopis Lienka- MŠ
24 Odvoz kuchynského odpadu
23 El. krájač- ŠJ
22 Stravné lístky
21 El. energia
20 El. energia
19 El. energia
18 El. energia
17 El. energia
16 Informačný riadok
15 Aktualizácia SW-jedáleň
14 Vyúčtovanie el. energie
13 Vyúčtovanie el. energie
12 Vyúčtovanie el. energie
11 Vyúčtovanie el. energie
10 Vyúčtovanie el. energie
9 Vyúčtovanie el. energie
8 Potraviny ŠJ
7 Tonery do tlačiarní
6 Tel. hovory
5 Stavebný materiál
4 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
3 Tel. hovory
2 Tel. hovory
1 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
Číslo Predmet  
6 Stravné lístky
5 Revízia vykurovacích zariadení
4 Objednávka gumených rohoží
3 Stravné lístky
2 Elektrický krájač do ŠJ
1 Tonery do tlačiarní