SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov 307.33 kB
Dohoda o podmienkach poskytnutia labor. analýz,meraní a odb.expertíz za úhradu 575.63 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 108.76 kB
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 257.65 kB
Zmluva o uverejnení inzercie 245.79 kB
Zmluva o odpadoch 1.14 MB
Dohoda o ukončení zmluvy č.3-2018 117.42 kB
Zmluva č.3-2019 296.00 kB
Číslo Predmet  
71 Rozbor vzorky
70 Nájomné za nebytové priestory
69 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia - MŠ
68 Smernice pre obce
67 Kancelárske vybavenie
66 Služby Web
65 Akturalizácia SW- ŠJ
64 Účastnícky poplatok za odborný seminár
59 Materiál pre obec - menovky,vizitky
58 Služby Web
57 Aktualizácie 2019 - publikácie
63 Potraviny ŠJ
62 Potraviny ŠJ
61 Potraviny ŠJ
60 Potraviny ŠJ
56 Dodávka služby verejného obstarávania
55 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
54 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
53 Elektrická energia Hlavná 323
52 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
51 Elektrická energia - Berekova 222
50 Web hosting
49 Odvoz a skladovanie odpadu
48 Dodanie kníh Zlaté Moravce a okolie z neba
47 Poplatky za telekomunikačné služby
46 Predplatné - Smernice pre obce
44 Odber zemného plynu
43 Zemné a výkopové práce
45 Oprava moto.vozidla ZM 615BE
42 Potraviny ŠJ
41 Odber kuchynského odpadu
40 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo -obrazových záznamov
39 Poplatky za telekomunikačné služby
37 Oprava plyn.kotla Bereta
38 Zaškolenie obsluhy p. Kluka, Hegedúš
36 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
35 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
34 Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2019
33 Potraviny ŠJ
32 Kancelárske potreby
31 Volebná zástena
30 Dodatočný informačný riadok
29 Výtlačky
28 Nájomné za nebytové priestory
27 Elektrická energia Hlavná 323
26 Elektrická energia Tekovská strana 271
25 Elektrická energia spoločná
24 Elektrická energia, Hlavná 156, Ladice
23 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
22 Zemný plyn
21 Zemný plyn
20 Preúčtovanie nákladov za elektrinu
19 Kancelárske a čistiace potreby
18 Jedálne kupóny
17 Faktúra za elektrickú energiu
16 Potraviny ŠJ
15 Zálohová faktúra za pobyt Spa& Aquapark
14 Honorár za hudobnú produkciu - maškarný ples
13 Montovanie svetiel OcÚ
12 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
11 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
10 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
9 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
8 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
7 Odvoz odpadu
6 Poplatky
5 Poplatky
4 Aktualizácia programov
3 Výkon činnosti odborného lesného hospodárstva
2 Poplatky za telekominakačné služby
1 Prenájom kopírky Sharp
Číslo Predmet  
5 Objednávka materiálu
4 Technické vybavenie garaž
3 Odber pitnej vody v MŠ
2 Volebné zásteny
1 Objednávka stravných lístkov

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra