SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Zmluva o vyk. činnosti 254.20 kB
Zmluva o zabezpečení odvozu triedeného odpadu 307.45 kB
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 432.20 kB
Zmluva o spolupráci 886.55 kB
Školské ovocie- ŠJ 639.68 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 3.40 MB
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 3.35 MB
Leasingová zmluva 482.45 kB
Dodatok k zmluve č. 10-2016 228.60 kB
Dohoda o ukončení zmluvy 103.89 kB
Zmluva o dielo 837.87 kB
Dodatok k zmluve č. 6-1-2013 207.46 kB
Dodatok k zmluve č. 6-2013 200.64 kB
Zmluva o aktualizácii programov 3.92 MB
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností 1.40 MB
Darovacia zmluva 151.19 kB
Číslo Predmet  
192 Účastnícky poplatok
191 Montáž žalúzií MŠ
190 Za prevedené práce
189 Za prevedené práce
188 Za prevedené práce
187 Za prevedené práce
186 Nákup materiálu
185 Tel. hovory
184 Kancelárske potreby-MŠ
183 Služby WEB GIS
182 Potraviny ŠJ
181 Kalibrovaný teplomer
180 Alkalická voda+ odber vzorky
179 Potraviny ŠJ
178 Potraviny ŠJ
177 Čistiace prostriedky
176 Predplatné
175 El. energia
174 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
173 Telekomunikačné služby
172 Telkom.služby
171 Pracov.odevy
170 Potraviny ŠJ
169 Potraviny ŠJ
168 Preprava detí MŠ
167 El. energia
166 El. energia
165 El. energia
164 El. energia
163 Zem. plyn
162 Predplatné
161 Jedálne kupóny
160 Obnovenie prevádzkovej plomby
159 Stavebný materiál
158 Vytyčovacie práce
157 Za vytýčenie telekom. vedenia
156 Telekomunikačné služby
155 Pracov.odevy
154 Nákup kameňa
153 Odvoz kuchynského odpadu
152 Vibračná noha
151 Podtláčanie pod cestou
150 Právne služby
149 Oprava čerpadiel
148 Telkom.služby
147 Licencia na ekon. SW
146 Potraviny ŠJ
145 Potraviny ŠJ
144 Telkom.služby
143 Telkom.služby
142 Alkalická voda
141 Služby WEB GIS
140 Odborná prehliadka bleskozvodov
139 El. energia
138 El.energia
137 El.energia
136 El. energia
135 El. energia
134 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
133 Zem. plyn
132 Školské ovocie- ŠJ
131 Potraviny ŠJ
130 Nákup kníh do knižnice
129 Telekomunikačné služby
128 Odvoz kuchynského odpadu
127 Nákup materiálu
126 Nákup materiálu
125 Verejné obstarávanie
124 Potraviny ŠJ
123 Osivo
122 Verejné obstarávanie
121 Potraviny ŠJ
120 Potraviny ŠJ
119 Potraviny ŠJ
118 Potraviny ŠJ
117 Farebné a ČB výtlačky
116 Meracia sada
115 Oprava obecného rozhlasu
114 Vypracovanie potvrdenia
113 Tel. hovory
112 Kancelárske a čistiace prostriedky
111 Vyúčtovanie servisu
110 Za zemné práce
109 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
108 Publikácia
107 Telekomunikačné služby
106 Telkom.služby
105 El. energia
104 El. energia
103 El. energia
102 El. energia
101 El. energia
100 El. energia
99 Dezinfekčné činidlo
98 Stravné lístky
96 Potraviny ŠJ
97 Služby WEB GIS
95 Prenájom kopírky
94 Zem. plyn
93 Odmeny výk. umelcom
92 Telekomunikačné služby
91 Potraviny ŠJ
90 Odpadové nádoby
89 Potraviny ŠJ
88 Potraviny ŠJ
87 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
86 Za kominárske práce
85 Leasing kopírky
84 Registrácia a inštalácia programu+ IR DCOM
83 Odber kuch. odpadu
82 Tel. hovory
81 Montáž zariadenia na úpravu vody
80 Spracovanie žiadosti
79 Potraviny ŠJ
78 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
77 El. energia
76 Služby WEB GIS
75 El. energia
74 El. energia
73 El. energia
72 Telekomunikačné služby
71 Telekomunikačné služby
70 Zem. plyn
69 Telekomunikačné služby
68 Potraviny ŠJ
67 Potraviny ŠJ
66 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
65 Obnovenie prevádzkovej plomby
64 Odpočet zálohy
63 Odpočet zálohy
62 Potraviny ŠJ
61 Odber kuch. odpadu
60 doména ladice.sk
59 Nákup obrusov
58 Zálohová faktúra
57 Zálohová faktúra
56 Zálohová faktúra
55 Stravné lístky
54 Právne služby
53 Tel. hovory
52 Autorská odmena
51 Autorská odmena
50 Web hosting
49 Spracovanie žiadosti
48 WEB GIS služby
47 Potraviny ŠJ
46 Potraviny ŠJ
45 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
44 Stravné lístky
43 Telkom.služby
42 Telkom.služby
41 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
40 El. energia
39 El. energia
38 El. energia
37 El. energia
36 SW registratúra
35 Zem. plyn
34 Informačný riadok
33 Potraviny ŠJ
32 Telekomunikačné služby
31 Potraviny ŠJ
30 Pečať rozvoja obcí a miest 2017
29 Aktualizácia SW-jedáleň
28 Potraviny ŠJ
27 Informačný riadok
26 Pečať rozvoja obcí a miest 2017
25 Zem. plyn
24 Odvoz kuchynského odpadu
23 Odber vzorky vody
22 Nákup kancelárskych potrieb
21 Zem.plyn - vyúčtovanie
20 El. energia
19 El. energia
18 El. energia
17 El. energia
16 El. energia
15 Nákup materiálu
14 Tel. hovory
13 Vyúčtovanie el. energie
12 El. energia-vyúčtovania
11 El. energia-vyúčtovania
10 Služby WEB GIS
9 Potraviny ŠJ
8 Potraviny ŠJ
7 Potraviny ŠJ
6 Vyúčtovacia faktúra
5 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
4 Telkom.služby
3 Telekomunikačné služby
2 Stravné lístky
1 Telkom.služby
Číslo Predmet  
8 Jedálne kupóny
7 Vytýčenie telekom. káblov
6 Objednávka kameniva
5 Vytýčenie VN trasy
4 Stravné lístky
3 Revízia vykurovacích zariadení
2 Gastro lístky
1 Stravné lístky

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra