SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Dodatok č. 1 498.20 kB
Zmluva o poskytnutí služieb 1.11 MB
Dohoda o ukončení zmluvy 305.13 kB
Zmluva o dodávke plynu 1.94 MB
Audit účt. závierky 1.59 MB
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 4.11 MB
Zmluva o zriadení vecných bremien 1.30 MB
Zmluva č. 63 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 4.61 MB
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 1.60 MB
Dohoda o vrátení zábezpeky- Modernizácia miestnej infraštruktúry 376.71 kB
Dohoda o vrátení zábezpeky- Revitalizácia verej. priestranstva 386.06 kB
Zmluva o dielo 2. časť 6.90 MB
Zmluva o dielo 4.91 MB
Dohoda o zriadení spol.školského obvodu 168.71 kB
Dodatok k zmluve 1.03 MB
Kúpna zmluva 217.94 kB
Kúpna zmluva 204.89 kB
Kúpna zmluva 199.85 kB
Zmluva č. 140/2017 1.16 MB
Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz 562.18 kB
Zmluva č. 372/2017 1.17 MB
Dodatok č. 1/2017 679.11 kB
Zmluva č. 617/2017 1.18 MB
Nájomná zmluva 1.13 MB
Dohoda č. 17/16/50J/34 2.49 MB
Dodatok k nájomnej zmluve 128.81 kB
Dodatok k nájomnej zmluve 133.55 kB
Zmluva o dielo 4.47 MB
Licenčná zmluva 1.05 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie 1.94 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie 199.13 kB
Dodatok k zmluve - inta 514.66 kB
Dohoda o poskytnutí príspevku 2.85 MB
Dodatok č. 1/2017 k Dohode č. 16/16/50J/35 1.06 MB
Dodatok č. 1 k Dohode č- 16//16/50J/21 1.06 MB
Kúpna zmluva 500.63 kB
Dodatok k zmluve 679.57 kB
Príkazná zmluva č. 06/V/2016 1.48 MB
Dodatok k Zmluve č. 6-1-2013 240.50 kB
Dodatok k Zmluve č.6/2013 237.41 kB
Záložná zmluva 1.14 MB
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení 847.29 kB
Zmluva dodávke plynu 685.17 kB
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe 606.44 kB
Dohoda o ukončení zmluvy 223.80 kB
Zmluva o uverejnení inzercie 321.78 kB
Číslo Predmet  
343 Nákup ovoc.stromčekov
342 Ročná kontrola detských ihrísk
341 Ročný prístup - VS
340 Potraviny ŠJ
339 Tel. hovory
338 PD - Športové kabínky
337 Právne služby
336 Stravovanie voľby
335 Betónová zmes
334 Potraviny ŠJ
323 Potraviny ŠJ
332 Dopravné zrkadlo
331 Služby WEB GIS
330 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
329 El. energia
328 El. energia
327 El. energia
326 El. energia
325 Aktualizácie 2018
324 Grafický návrh
323 Telekomunikačné služby
322 Telekomunikačné služby
320 Zem. plyn
319 Služby WEB GIS
321 Zapožičanie náradia
318 Výmena soc. zariadenia
317 Poradca 2017
316 Potraviny ŠJ
315 Betónová zmes
314 Servisný poplatok MASK
313 Prikrytie protipožiarnej nádrže
312 Vytýčenie telekom. káblov
311 Účtovníctvo ROPO A OBCÍ
310 Telkom.služby
309 Potraviny ŠJ
308 Školské ovocie
307 Betónová zmes
306 Úplné znenie zákona
305 Stravné lístky - dôchodcovia
304 Odvoz kuchynského odpadu
303 Účtovníctvo ROPO A OBCÍ
302 Mapa SR
301 Kancelárske potreby
299 El. energia
298 El. energia
297 El. energia
296 El. energia
295 El. energia
294 Potraviny ŠJ
293 Potraviny ŠJ
292 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
291 Telekomunikačné služby
290 Telekomunikačné služby
289 Tlačivá MŠ
288 Zem. plyn
287 Tel. hovory
286 Vytýčenie telekom. káblov
285 Potraviny ŠJ
284 Potraviny ŠJ
283 Overenie presnosti váhy - ŠJ
282 Reklamné predmety
281 Čistenie a dezinfekcia vody v studni
280 Potraviny ŠJ
279 Oprava rozhlasu
278 Potraviny ŠJ
277 Potraviny ŠJ
276 Potraviny ŠJ
275 Služby WEB GIS
274 Oprava váhy - ŠJ
273 Kominárske práce
272 Znalecký posudok
271 Potraviny ŠJ
270 Nákup nádob na potraviny - ŠJ
269 Elektrický nôž -ŠJ
268 Tel. hovory
267 Vibračná doska
266 Propagačné materiály
265 Právne služby
264 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
263 Nábytok- MŠ
262 El. energia
261 El. energia
260 El. energia
259 El. energia
258 Odber kuch. odpadu
257 Aktualizácia domény ladice.sk
256 Telekomunikačné služby
255 Telekomunikačné služby
254 Tlačivá MŠ
253 Za prevedené zemné práce
252 Za prevedené práce - MŠ
251 Za prevedené práce - ŠJ
250 Za prevedené práce MŠ
249 Tel. hovory
248 Nákup materiálu
247 Zem. plyn- vyúčtovanie
246 Potraviny ŠJ
245 Nákup hyg.potrieb
244 Dodávka a montáž kam. systému
243 Tlačivá MŠ
242 WEB GIS služby
241 Čistenie studní
240 Tel. hovory
239 Za prevedené zemné práce
238 Telekomunikačné služby
237 Telekomunikačné služby
236 Vytýčenie telekom. káblov
235 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
234 El. energia
233 El. energia
232 El. energia
231 El. energia
230 Prepravné služby
229 Stravné lístky
228 Geodetické práce
227 Nákup pneumatík
226 Klúč na kolesá- traktor
225 Zem. plyn
224 Oprava chlorátora
223 Za odber vody KD
222 Za odber vody OcÚ
221 Potraviny ŠJ
220 Tel. hovory
219 Nákup mob. zariadenia
218 Nákup mob. zariadenia
217 Potraviny ŠJ
216 Nákup kosačky
215 Nákup materiálu
214 Kancelársky papier
213 Nákup materiálu
212 Verejné obstarávanie
211 WEB GIS služby
210 Odvoz kuchynského odpadu
84 Tel. hovory
209 Potraviny ŠJ
208 Rozbor vody
207 Tel. hovory
206 Potraviny ŠJ
205 Plagát - Športový deň
204 El. energia
203 El. energia
202 Potraviny ŠJ
201 El. energia
200 El. energia
199 El. energia
198 Za odvoz a sklad. odpadu
197 Za prevedené práce
196 Ročná licencia na SW
195 Telekomunikačné služby
194 Telekomunikačné služby
193 Zem. plyn
192 Letecké fotografie
191 Za prevedené práce
190 Potraviny ŠJ
189 Tel. hovory
188 Nákup materiálu
187 Publikácia
186 Potraviny ŠJ
185 Odvoz kuchynského odpadu
184 Potraviny ŠJ
183 Potraviny ŠJ
182 Odborná prehliadka kotlov
181 Predplatné
180 Detská atrakcia - Športový deň
179 Normy a receptúry 2016- ŠJ
178 Tel. hovory
177 Občerstvenie - Športový deň
176 Občerstvenie - Športový deň
175 Právne služby
174 Športové potreby- Športový deň
173 Trampolína - MŠ
172 El. energia
171 El. energia
170 El. energia
169 El. energia
168 Predplatné
167 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
166 Služby WEB GIS
165 Nákup medailí - Športový deň
164 Nákup mulčovača
163 Nákup materiálu
162 Tel. hovory
161 Tel. hovory
160 Zemný plyn
159 Úprava webstránky
158 Potraviny ŠJ
157 Za prevedené práce
156 Občerstvenie na schôdzu - Záhrada Európy
155 Odpadové nádoby
154 Tel. hovory
153 Odpudzovač psov a mačiek- MŠ
152 Služby WEB GIS
151 Kancelárske a čistiace prostriedky
150 Vypracovanie posudku
149 Potraviny ŠJ
148 Potraviny ŠJ
147 Nákup materiálu
146 Graf. návrh a tlač plagát
145 Odvoz kuchynského odpadu
144 Potraviny ŠJ
143 Tel. hovory
142 Potraviny ŠJ
141 Za prevedené práce
140 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
139 Spracovanie podkladov k zákazke
138 Tel. hovory
137 Potraviny ŠJ
136 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
135 El. energia
134 Tel. hovory
133 El. energia
132 El. energia
131 El. energia
130 Zemný plyn
129 Potraviny ŠJ
128 Potraviny ŠJ
127 Potraviny ŠJ
126 Tel. hovory
125 Ročná licencia na SW
124 Za prevedené práce
123 Potraviny ŠJ
122 Odvoz kuchynského odpadu
121 Služby WEB GIS
120 Stravné lístky
119 Za prevedené práce
118 Advokátske služby
117 Tel. hovory
116 Za prevedené práce
115 El. energia
114 Telekomunikačné služby
113 Nákup okrasných kríkov
112 El. energia
111 El. energia
110 El. energia
109 El. energia
104 Publikácia
108 Za prevedené práce
107 Tel. hovory
106 Potraviny ŠJ
105 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
103 Zemné práce
102 Zem. plyn
101 Potraviny ŠJ
100 Potraviny ŠJ
99 Nákup materiálu
98 Tel. hvory
97 Odvoz kuch. odpadu
96 Tlačivá MŠ
95 Nákup pneumatík
94 Potraviny ŠJ
93 Odmeny výkonným umelcom
92 Za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie
91 Za prevedené práce
90 Kominárske práce
89 Služby WEB GIS
88 Zhodnocovanie odpadu
87 LED svetlá
86 Tlačivá MŠ
85 Veľkoform. kopírovanie
83 Odvoz kuchynského odpadu
82 Potraviny ŠJ
81 Potraviny ŠJ
80 Potraviny ŠJ
79 Tel. hovory
78 Tel. hovory
77 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
76 El. energia
75 El. energia
74 El. energia
73 El. energia
72 Zem. plyn
71 Za prevedené práce
70 Tel. hovory
69 Za prevedené zemné práce
68 Led žiarovky
67 Potraviny ŠJ
66 Opravná faktúra za elektrinu
65 Opravná faktúra za elektrinu
64 Opravná faktúra za elektrinu
63 Kopírovanie a skladanie proj.dokumentácie
62 Led úchytky a výložník
61 Pečať rozvoja obcí a miest 2016
60 Advokátske služby
59 Pečať rozvoja obcí a miest 2016
58 Tel. hovory
57 Služby WEB GIS
56 Aktualizácie 2017
55 Sponzorský dar- Ples rodičov Jelenec
54 Nákup materiálu
53 Nákup rohoží
52 Potraviny ŠJ
51 Potraviny ŠJ
50 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
49 Tel. hovory
47 Nitrianske noviny
46 El. energia
45 Zemný plyn
44 LED svetlá
43 Za reprodukovanú hudbu v rozhlase
42 Za reprodukovanú hudbu v OcÚ
48 Tel. hovory
41 Kopírovanie veľkoform.
40 El. energia
39 El. energia
38 El. energia
37 Potraviny ŠJ
36 Potraviny ŠJ
35 Potraviny ŠJ
34 Úplné znenie zákona
33 Informačný riadok
32 Tel. hovory
31 Vyúčtovanie zem.plyn
30 Vyúčtovanie zem.plyn
29 Vyúčtovanie zem.plyn
28 Služby WEB GIS
27 Odber vody OcÚ
26 Odber vody KD
25 Časopis Lienka- MŠ
24 Odvoz kuchynského odpadu
23 El. krájač- ŠJ
22 Stravné lístky
21 El. energia
20 El. energia
19 El. energia
18 El. energia
17 El. energia
16 Informačný riadok
15 Aktualizácia SW-jedáleň
14 Vyúčtovanie el. energie
13 Vyúčtovanie el. energie
12 Vyúčtovanie el. energie
11 Vyúčtovanie el. energie
10 Vyúčtovanie el. energie
9 Vyúčtovanie el. energie
8 Potraviny ŠJ
7 Tonery do tlačiarní
6 Tel. hovory
5 Stavebný materiál
4 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
3 Tel. hovory
2 Tel. hovory
1 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
Číslo Predmet  
16 Kancelárske potreby
15 Stravné lístky - dôchodcovia
14 Vytýčenie telekom. káblov
13 Vypracovanie znaleckého posudku
12 Tlačivá
11 Stravné lístky
10 Oprava chlorátora
9 Vytýčenie telekom. káblov
8 Publikácia
7 Odber vody
6 Stravné lístky
5 Revízia vykurovacích zariadení
4 Objednávka gumených rohoží
3 Stravné lístky
2 Elektrický krájač do ŠJ
1 Tonery do tlačiarní

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra