SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 3.40 MB
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 3.35 MB
Leasingová zmluva 482.45 kB
Dodatok k zmluve č. 10-2016 228.60 kB
Dohoda o ukončení zmluvy 103.89 kB
Zmluva o dielo 837.87 kB
Dodatok k zmluve č. 6-1-2013 207.46 kB
Dodatok k zmluve č. 6-2013 200.64 kB
Zmluva o aktualizácii programov 3.92 MB
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností 1.40 MB
Darovacia zmluva 151.19 kB
Číslo Predmet  
117 Farebné a ČB výtlačky
116 Meracia sada
115 Oprava obecného rozhlasu
114 Vypracovanie potvrdenia
113 Tel. hovory
112 Kancelárske a čistiace prostriedky
111 Vyúčtovanie servisu
110 Za zemné práce
109 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
108 Publikácia
107 Telekomunikačné služby
106 Telkom.služby
105 El. energia
104 El. energia
103 El. energia
102 El. energia
101 El. energia
100 El. energia
99 Dezinfekčné činidlo
98 Stravné lístky
96 Potraviny ŠJ
97 Služby WEB GIS
95 Prenájom kopírky
94 Zem. plyn
93 Odmeny výk. umelcom
92 Telekomunikačné služby
91 Potraviny ŠJ
90 Odpadové nádoby
89 Potraviny ŠJ
88 Potraviny ŠJ
87 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
86 Za kominárske práce
85 Leasing kopírky
84 Registrácia a inštalácia programu+ IR DCOM
83 Odber kuch. odpadu
82 Tel. hovory
81 Montáž zariadenia na úpravu vody
80 Spracovanie žiadosti
79 Potraviny ŠJ
78 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
77 El. energia
76 Služby WEB GIS
75 El. energia
74 El. energia
73 El. energia
72 Telekomunikačné služby
71 Telekomunikačné služby
70 Zem. plyn
69 Telekomunikačné služby
68 Potraviny ŠJ
67 Potraviny ŠJ
66 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
65 Obnovenie prevádzkovej plomby
64 Odpočet zálohy
63 Odpočet zálohy
62 Potraviny ŠJ
61 Odber kuch. odpadu
60 doména ladice.sk
59 Nákup obrusov
58 Zálohová faktúra
57 Zálohová faktúra
56 Zálohová faktúra
55 Stravné lístky
54 Právne služby
53 Tel. hovory
52 Autorská odmena
51 Autorská odmena
50 Web hosting
49 Spracovanie žiadosti
48 WEB GIS služby
47 Potraviny ŠJ
46 Potraviny ŠJ
45 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
44 Stravné lístky
43 Telkom.služby
42 Telkom.služby
41 Práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou
40 El. energia
39 El. energia
38 El. energia
37 El. energia
36 SW registratúra
35 Zem. plyn
34 Informačný riadok
33 Potraviny ŠJ
32 Telekomunikačné služby
31 Potraviny ŠJ
30 Pečať rozvoja obcí a miest 2017
29 Aktualizácia SW-jedáleň
28 Potraviny ŠJ
27 Informačný riadok
26 Pečať rozvoja obcí a miest 2017
25 Zem. plyn
24 Odvoz kuchynského odpadu
23 Odber vzorky vody
22 Nákup kancelárskych potrieb
21 Zem.plyn - vyúčtovanie
20 El. energia
19 El. energia
18 El. energia
17 El. energia
16 El. energia
15 Nákup materiálu
14 Tel. hovory
13 Vyúčtovanie el. energie
12 El. energia-vyúčtovania
11 El. energia-vyúčtovania
10 Služby WEB GIS
9 Potraviny ŠJ
8 Potraviny ŠJ
7 Potraviny ŠJ
6 Vyúčtovacia faktúra
5 Odvoz a skladovanie kom. odpadu
4 Telkom.služby
3 Telekomunikačné služby
2 Stravné lístky
1 Telkom.služby
Číslo Predmet  
4 Stravné lístky
3 Revízia vykurovacích zariadení
2 Gastro lístky
1 Stravné lístky

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra