SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Dohoda č.19/16/50J/10 o poskytnutí príspevku rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 389.85 kB
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb 166.51 kB
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov 733.35 kB
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 9.10.2018 76.74 kB
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov 307.33 kB
Dohoda o podmienkach poskytnutia labor. analýz,meraní a odb.expertíz za úhradu 575.63 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 108.76 kB
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 257.65 kB
Zmluva o uverejnení inzercie 245.79 kB
Zmluva o odpadoch 1.14 MB
Dohoda o ukončení zmluvy č.3-2018 117.42 kB
Zmluva č.3-2019 296.00 kB
Číslo Predmet  
134 Prevedené zemné práce vykonané v obci
133 Výroba a montáž dosiek s materiálom MŠ
132 Odber kuchynského odpadu
131 Mapy VKÚ - Tríbeč
130 Stravovanie voľby prezidenta 2019
129 Potraviny ŠJ
128 Poskytnutie výkresovej dokumentácie
127 Nájomné za nebytové priestory
126 Poradenská činnosť
125 Stravné lístky
124 Poplatky za telekominakačné služby
123 Poplatky za telekominakačné služby
122 Výtlačky kopírka Sharp
121 Odvoz a skladovanie odpadu
120 Odvoz a skladovanie odpadu
119 Potraviny ŠJ
118 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
117 Elektrická energia - Obecný úrad 219
116 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
115 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
114 Elektrická energia - Berekova 213 , Ladice
113 Elektrická energia - Berekova 222
112 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
111 Kompatibilná lampa s modulom do Epson EB-420
110 Potraviny ŠJ
109 Potraviny ŠJ
108 Aktualizácia programov
107 Zemný plyn
106 Zlaté sránky - reklamné riadky
105 Prenájom kopírky Sharp
104 Služby Web
103 Potraviny ŠJ
102 Poplatky za telekominakačné služby
101 Revízie vykurovacích zariadení
100 Motorová píla
99 Potraviny ŠJ
98 Kancelárske potreby
97 Potraviny ŠJ
96 Odber kuchynského odpadu
95 Nájomné za nebytové priestory
94 Odpudzovač psov a mačiek zo záhad -500 ml
93 Digitálne foto. - MŠ
92 Potraviny ŠJ
91 Potraviny ŠJ
90 Kancelárske potreby
88 Kancelárske vybavenie
89 Hlasový paušál
87 Odvoz a skladovanie odpadu
86 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
85 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
84 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
83 Elektrická energia Hlavná 323
82 Služby Web
80 Stavebný materiál
81 Poplatky za telekominakačné služby
79 Elektrická energia - Berekova 222, Ladice
78 Zemný plyn
77 ladice.sk ( sk.doména )
76 Poplatky za telekominakačné služby
75 Výroba športového náčinia
74 Potraviny ŠJ
73 Potraviny ŠJ
72 Odber kuchynského odpadu
71 Rozbor vzorky
70 Nájomné za nebytové priestory
69 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia - MŠ
68 Smernice pre obce
67 Kancelárske vybavenie
66 Služby Web
65 Akturalizácia SW- ŠJ
64 Účastnícky poplatok za odborný seminár
59 Materiál pre obec - menovky,vizitky
58 Služby Web
57 Aktualizácie 2019 - publikácie
63 Potraviny ŠJ
62 Potraviny ŠJ
61 Potraviny ŠJ
60 Potraviny ŠJ
56 Dodávka služby verejného obstarávania
55 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
54 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
53 Elektrická energia Hlavná 323
52 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
51 Elektrická energia - Berekova 222
50 Web hosting
49 Odvoz a skladovanie odpadu
48 Dodanie kníh Zlaté Moravce a okolie z neba
47 Poplatky za telekomunikačné služby
46 Predplatné - Smernice pre obce
44 Odber zemného plynu
43 Zemné a výkopové práce
45 Oprava moto.vozidla ZM 615BE
42 Potraviny ŠJ
41 Odber kuchynského odpadu
40 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo -obrazových záznamov
39 Poplatky za telekomunikačné služby
37 Oprava plyn.kotla Bereta
38 Zaškolenie obsluhy p. Kluka, Hegedúš
36 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
35 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
34 Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2019
33 Potraviny ŠJ
32 Kancelárske potreby
31 Volebná zástena
30 Dodatočný informačný riadok
29 Výtlačky
28 Nájomné za nebytové priestory
27 Elektrická energia Hlavná 323
26 Elektrická energia Tekovská strana 271
25 Elektrická energia spoločná
24 Elektrická energia, Hlavná 156, Ladice
23 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
22 Zemný plyn
21 Zemný plyn
20 Preúčtovanie nákladov za elektrinu
19 Kancelárske a čistiace potreby
18 Jedálne kupóny
17 Faktúra za elektrickú energiu
16 Potraviny ŠJ
15 Zálohová faktúra za pobyt Spa& Aquapark
14 Honorár za hudobnú produkciu - maškarný ples
13 Montovanie svetiel OcÚ
12 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
11 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
10 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
9 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
8 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
7 Odvoz odpadu
6 Poplatky
5 Poplatky
4 Aktualizácia programov
3 Výkon činnosti odborného lesného hospodárstva
2 Poplatky za telekominakačné služby
1 Prenájom kopírky Sharp
Číslo Predmet  
10 RTP - Regulátor tlaku plynu
9 Objednávka máp
8 Objednávka stravných lístkov
7 Revízie vykurovacích zariadení
6 Uloženie a skladovanie objemového odpadu počas roka 2019
5 Objednávka materiálu
4 Technické vybavenie garaž
3 Odber pitnej vody v MŠ
2 Volebné zásteny
1 Objednávka stravných lístkov

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra