SK HU EN

Povinné zverejňovanie


Číslo Názov zmluvy Veľkosť súboru  
Dodatok k zmluve č.6 - 2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu 283.39 kB
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.3229000851 29.91 kB
Licenčná zmluva - TENDERnet 261.81 kB
Zmluva o uverejnení inzercie 494.35 kB
Číslo Predmet  
42 Aktualizácia programov
41 Sužby BOZP
40 Dodatočný informačný riadok
39 Nákup čistiacich prostriedkov
38 Odber kuchynského odpadu
37 Odber kuchynského odpadu
36 Aktualizácia programu ŠJ
35 Spracovanie žiadosti na Envirofond 2020
34 Potraviny ŠJ
33 Vyúčtovacia faktúra za plyn
32 Nájomné za nebytové priestory
31 Preúčtovanie nákladov za elektrinu
30 Elektrická energia ,Hlavná 156 , Ladice
29 Elektrická energia - Berekova 222
28 Elektrická energia ,Tekovská strana 271 , Ladice
27 Elekrická energia Hlavná 323 Ladice
26 Elektrická energia Hlavná 323 Ladice
25 Elektrická energia, Ladice 219
24 Technické vybavenie
23 Potraviny ŠJ
22 Potraviny ŠJ
21 Prídavné zariadenia - Traktor Kubota
20 Výkon činnosti odborného lesného hospodárstva
19 Telekomunikačné služby mobil
18 Vodojem Podskalie - vykonané práce
17 Licencia využívanie softvéru
16 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
15 Výtlačky
14 Potraviny ŠJ
13 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
12 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
11 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
10 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
9 Poplatky za ročné vedenie účtu cenných papier
8 Stravné lístky
7 Odvoz a skladovanie odpadu
6 Odvoz a skladovanie odpadu
5 Služby Web
4 Telekomunikačné služby MŠ
3 Telekomunikačné služby OcÚ
2 Kancelárske potreby
1 Prenájom kopírky Sharp
Číslo Predmet  
Objednávka na poukaz wellnes víkendový pobyt
Úprava pozemku s likvidáciou drevenej hmoty
Aktualizácia programu ŠJ
Rozhlasová ústredňa s digitálnym záznamníkom správ
Objednávka - fotopasce
Objednávka plagátov na maškarný ples 2020
Jedálne kupóny

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra