SK HU EN

Nájomné byty Ladice - nadstavba ZŠ

Predčítanie textu

 

Miesto realizácie stavby: Ladice 323

Názov a stručný opis stavby:

Stavba rieši nadstavbu obytných priestorov - nájomné byty v II.NP na objekte materskej a základnej školy v obci Ladice 209 m. n. m. Stavbou – nadstavbou strechy sa vytvorili nové bytové priestory v II. NP ( optimálne podmienky pre bývanie mladých rodín ). Zároveň stavebno - technickými úpravami strešnej konštrukcie (nízka sedlová strecha ) sa vylúčilo zatekanie a prechladzovanie podstrešných priestorov – bežné poruchy plochých striech tradičnej konštrukcie zo 60–tych rokov, čo si vyžadovalo časté rekonštrukčné práce a opravy strešného plášťa.

 

Termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby:

  1. 07. 2013 – 29. 12. 2014

 

Zhotoviteľ stavby:

MARKO GAS, s. r. o., Pasienková 7, 821 06  Bratislava

 

Poskytovateľ dotácie:

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37, www.sfrb.sk, úver vo výške 208 530,00 Eur

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05  Bratislava, www.mindop.sk, dotácia vo výške 139 020,00 Eur


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra