SK HU EN

Wifi pre Teba - Obec Ladice

Predčítanie textu

 

 

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071W867

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Ladice, č.219, 951 77 Ladice

Miesto realizácie: Obec Ladice

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad (48.39594, 18.26071)

Bod 2 Škôlka(48.39191, 18.26168)

Bod 3 Futbalové ihrisko (48.39177, 18.26329)

Bod 4 Kultúrny dom (48.39677, 18.25991)

Bod 5 Dom smútku (48.39846, 18.26137)

Bod 6 Detské ihrisko (48.39574, 18.26037)

Bod 7 Verejné priestranstvo (48.39641, 18.26047)

Bod 8 Autobusová zastávka 1 (48.40197, 18.25537)

Bod 9 Autobusová zastávka 2 (48.39699, 18.25947)

Bod 10 Autobusová zastávka 3 (48.39367, 18.26172)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 01.10.2019.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra