SK HU EN

Samospráva obce

Predčítanie textu

Starosta obce:

Ing. Farkaš Juraj

Zástupca starostu:

Ing. Farkaš Ladislav

Obecné zastupiteľstvo:

Baláž Imrich

Balážová Helena

Ing. Farkaš Ladislav

Bc. Hrúzik Miloš

Klikač Rudolf

Ing. Molnár Jozef, PhD.

Székelyová Mária


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra