SK HU EN

Návrh- Plán kontrolnej hlavného kontrolóra obce Ladice

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie : Plán


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra