SK HU EN

Návrh VZN č. 1/2020 o určení mesačnej výšky príspevku za pobyt v MŠ

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie :  Návrh VZN


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra