SK HU EN

Návrh VZN č. 4/2019 o podmienkach vyberania poplatku na území obce Ladice

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie :VZN č. 4/2019


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra