SK HU EN

Návrh VZN č. 6/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie : VZN č. 6/2019


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra