SK HU EN

Oznámenie o strategickom dokumente Nirtianskeho samosprávneho kraja

Predčítanie textu

 

 

Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o strategickom dokumente Nitrianskeho samosprávneho kraja

Dokument si môžete prezrieť na webovom sídle ministerstva: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 alebo osobne na Obecnom úrade v čase úradných hodín.

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra