SK HU EN

Oznámenie o zámere odpredaja nehnuteľného majetku obce Ladice

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie: Zámer


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra