SK HU EN

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Ladice

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie: Ponuka


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra