SK HU EN

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2019


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra