SK HU EN

Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby "Beladice-rozšírenie ČOV"

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie :   Rozhodnutie


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra