SK HU EN

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA PORASTOV, BYLÍN, KRÍKOV A STROMOV

Predčítanie textu

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra