SK HU EN

Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania s upustením od ústneho pojednávania

Predčítanie textu

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra