SK HU EN

Výzva na predkladanie ponúk "Výstavba detského ihriska"

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie :  Výzva na predkladanie ponúk

Dokument na stiahnutie:   Príloha č. 1- špecifikácia zákazky

Dokument na stiahnutie:   Príloha č. 2- kalkulácia ceny

Dokument na stiahnutie:   Príloha č. 3- čestné vyhlásenie

Dokument na stiahnutie:   Príloha č. 4- návrh zmluvy o dielo


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra