SK HU EN

Výzva na predkladanie ponúk "Vybudovanie multifunkčného ihriska"

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie : Výzva na predkladanie ponúk

Dokument na stiahnutie : Príloha č. 1- výkaz výmer

Dokument na stiahnutie : Príloha č. 2- návrh  kritérií

Dokument na stiahnutie : Príloha č. 3- návrh zmluvy o dielo

Dokument na stiahnutie : Príloha č. 4


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra