SK HU EN

Zákaz spaľovania horľavých látok a vypaľovanie porastov!

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie : Plagát


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra