SK HU EN

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- Vybudovanie multifunkčného ihriska

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie :  Zápisnica z vyhodnotenie ponúk


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra