SK HU EN

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie:Zverejnenie el.adresy 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra