SK HU EN

Zverejnenie - Oznámenie o zámere odpredaja nehnuteľného majetku obce Ladice

Predčítanie textu

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra