SK HU EN

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce - žiadosť

Predčítanie textu

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra