SK HU EN

Združenie ladických vinohradníkov

Vinári patria neodmysliteľne k obci už po stáročia, ale združenie bolo založené až v roku 2003. Hlavným motívom združenia je využitie prírodných daností a bohatých poznatkov o pestovaní viniča. V obci je už tradíciou degustácia vín, ktorú sa darí organizovať na veľmi dobrej úrovni. Najlepší vinári sa zúčastňujú súťaží na celom Slovensku aj v Maďarsku. V budúcnosti by chceli využiť viničné domčeky vo vinohradoch na rozvoj agroturistiky v obci.