Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daňové povinnosti občanov

Dátum: 08.01.2024
Autor: Obec Ladice
Počet videní: 430
2 min. čítania
Daňové povinnosti občanov

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti 

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2024 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2024.

Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.  

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy , pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2023, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne  do 31.01.2024.

Zmenu je potrebné nahlásiť aj pri komunálnom odpade (počet osôb v domácnosti) a tiež pri nadobudnutí, strate alebo úhyne psa.

V priebehu roka sa na nahlásenie týchto zmien nebude prihliadať.