Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do 1. ročníka Základnej školy – Alapiskola, Jelenec

Dátum: 23.03.2024
Autor: Obec Ladice
Počet videní: 187
2 min. čítania
Zápis do 1. ročníka Základnej školy – Alapiskola, Jelenec

Základna škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Zápis do 1. ročníka Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec sa bude konať v priestoroch základnej školy v dňoch:

16. apríla 2024 (utorok) v čase od 14:00 do 17:00
17. apríla 2024 (streda) v čase od 9:00 do 13:00

Na zápise je žiadúca osobná účasť zákonného zástupcu a dieťaťa. Správnosť osobných údajov dieťaťa sa overuje nahliadnutím do rodného listu dieťaťa.

Papierovú prihlášku je možné vyplniť a podať priamo na zápise alebo pred zápisom. Prihláška na je na stiahnutie na stránke školy v slovenskom jazyku (tlačivo 014 slov) alebo dvojjazyčne (tlačivo 014 slov+magy). Škola umožňuje aj vyplnenie prihlášky priamo na stránke elektronicky v systéme edupage, ktorú je možné následne vytlačiť a podpísať.

V prípade vyplnenia prihlášky elektronicky zákonní zástupcovia podpíšu prihlášku osobne v deň konania zápisu alebo priložia tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov (príloha č. 3).

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa nevie zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu pre ťažko prekonateľnú prekážku, priloží k prihláške čestné vyhlásenie (príloha č. 4).

V prípade, že sa zákonní zástupcovia dieťaťa dohodnú, že podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania dieťaťa, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní bude podpisovať iba jeden zo zákonných zástupcov, priloží sa príslušné písomné vyhlásenie (príloha č. 5